Giải quyết trường hợp chấm dứt hợp đồng thời vụ

10/11/2020

Mặc dù là công việc thời vụ và mang tình chất tạm thời nhưng pháp luật cũng đưa ra chi tiết, rõ ràng đối với loại hợp đồng lao động này. Cụ thể như thế nào với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ cùng tham khảo ở bài viết dưới đây nhé!

1. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ của người lao động

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động
 • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động
 • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động
 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động

người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

 • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước
 • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền
 • Bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ¼ thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Khi bạn là nhân viên làm việc theo hợp đồng tạm thời và gặp phải một trong các tình huống trên bạn hoàn toàn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ cần làm những gì?

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động thời vụ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo các căn cứ được nêu tại Khoản 1 Điều 37 Bộ Luật lao động 2012 nhưng phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước như sau:

Phải thông báo trước ít nhất 03 ngày làm việc nếu là các trường hợp:

 • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận.
 • Trả lương không đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận. Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động.
 • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục công việc. Được bầu, bổ nhiệm vào cơ quan dân cử, bộ máy nhà nước.

Trường hợp lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì:

 • Thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Tham khảo thêm dịch vụ cung ứng lao động thời vụ!

3. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ

Nếu bên chấm dứt hợp đồng lao động thời vụ là người sử dụng lao động thì cũng phải đáp ứng các căn cứ chấm dứt hợp đồng và thời gian thông báo trước cho người lao động ít nhất 03 ngày làm việc theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật lao động 2012

Người sử dụng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ngắn hạn khi:

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

Người sử dụng lao động cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng

Người sử dụng lao động cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng

 • Do bị ốm đau, tai nạn đã điều trị quá 1/2 thời hạn hợp đồng mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

 • Và người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng.

Dù là trường hợp nào đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ cũng cần phải tuân thủ theo các điều luật nhà nước đã ban hành. Bạn có thể xem thêm những quy định không thể không biết về lao động thời vụ để nắm bắt tình hình cụ thể hơn nhé!

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...

google-site-verification=J9rGD2Ag89nLJFdd-CxRds6cC2eIFRdB0KN7FbAuGG8