Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng là như thế nào?

12/11/2020

Hợp đồng lao động theo thời vụ được ký kết với người lao động khi họ tham gia làm việc ngắn hạn theo mùa vụ, dự án ngắn hạn ... và hợp đồng lao động thời vụ theo quy định có thời hạn làm việc là dưới 12 tháng. Tùy theo nhu cầu của người sử dụng lao động có thể ký kết với người lao động hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng.

1. Nội dung hợp đồng lao động thời vụ bao gồm những gì?

Hợp đồng thời vụ là hợp đồng lao động, được xác lập dựa trên sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc theo mùa vụ, công việc mang tính tạm thời có thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì có thể được soạn thảo bằng văn bản, bằng hành vi, lời nói nhưng đều có chung một đặc điểm là phải có những nội dung như sau:

 • Thông tin đầy đủ, chính xác của người lao động và người sử dụng lao động.

 • Thỏa thuận nội dung công việc phải thực hiện, địa điểm làm việc, cách thức làm việc.

 • Thời gian thực hiện hợp đồng thời vụ.

 • Mức lương, phụ cấp, trợ cấp, thời điểm tra lương, cách thức trả lương.

hợp đồng lao động dưới 3 tháng

Hợp đồng lao động dưới 3 tháng

 • Chế độ nâng lương (nếu có).

 • Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, số lượng ngày làm.

 • Bảo hộ lao động, tham gia bảo hiểm xã hội.

 • Một số thỏa thuận khác: đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo bí mật kinh doanh…

Mỗi một hoạt động kinh doanh, mỗi một doanh nghiệp sẽ có những công việc với những tính chất khác nhau. Bên cạnh những công việc thường xuyên như kế toán, nhân sự… thì vẫn có những công việc mang tính chất tạm thời như trong hoạt động sản xuất hay kiểm toán.

=>  Cho nên hợp đồng thời vụ dưới 1 tháng, dưới 3 tháng cũng thường xuyên được đề cập đến.

2. Quy định về bảo hiểm đối với hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng

Theo Điểm a, b khoản 1 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, các đối tượng cần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Như vậy có thể thấy, người lao động thời vụ dù làm việc trong thời gian ngắn, từ đủ 1 tháng trở lên cũng cần phải tham gia vào việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dựa vào quy định của Luật Bảo hiểm.

3. Những trường hợp làm việc trên 12 tháng vẫn được ký hợp đồng thời vụ

Theo quy định tại Điều 22, Bộ luật lao động năm 2012, người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động thời vụ khi hai bên thỏa thuận về công việc mang tính chất không thường xuyên, liên tục, tạm thời hoặc có thể hoàn thành trong vòng 12 tháng.

Ngoài ra, nếu thuộc một trong 03 trường hợp sau đây thì với công việc có tính chất thường xuyên trên 12 tháng vẫn được ký hợp đồng lao động thời vụ:

 • Người lao động mới thay thế người lao động đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hợp đồng thời vụ là một loại của hợp đồng dân sự

Hợp đồng thời vụ là một loại của hợp đồng dân sự

 •  Người lao động thay thế cho người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động.

 • Thay thế người lao động nghỉ việc tạm thời.

Hợp đồng thời vụ là một loại của hợp đồng dân sự, vì thế về hình thức hợp đồng, các điều kiện có hiệu lực, các trường hợp vô hiệu của hợp đồng… đều theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Xem thêm một số dịch vụ của công ty cung ứng lao động tại Bắc Ninh!

 

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...

google-site-verification=J9rGD2Ag89nLJFdd-CxRds6cC2eIFRdB0KN7FbAuGG8