Nhân viên thời vụ có phải đóng bảo hiểm hay không?

11/11/2020

Các chính sách của Bảo hiểm nhằm mục đích đảm bảo đời sống vật chất, an sinh xã hội cho người lao động. Vậy để biết người lao động thời vụ có phải đóng bảo hiểm hay không thì mời bạn cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây nhé!

1. Đối với bảo hiểm xã hội

Theo quy định Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 tại Điều 16 quy định về hình thức hợp đồng lao động như sau:

 Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 2 quy định đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

  • a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

  • b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;”

nhân viên thòi vụ vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội

Nhân viên thòi vụ vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội

Theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 tại Điều 124  Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, trừ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này thì có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.”

  =>  Như vậy căn cứ theo các quy định trên nếu doanh nghiệp có ký hợp đồng lao động thời vụ với thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì doanh nghiệp vẫn không phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên đến ngày 01/01/2018 người lao động phải bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội.

2. Đối với bảo hiểm y tế

Theo Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 tại điều 1, Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);”

  =>  Như vậy căn cứ theo quy định trên thì người lao động thời vụ không phải đóng bảo hiểm y tế vì không thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm y tế.

Xem thêm cung ứng lao động thời vụ tại Bắc Ninh!

3. Đối với bảo hiểm thất nghiệp

Theo Luật việc làm số 38/2013/QH13 tại Điều 43 quy định đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp như sau:

“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

  • a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

  • b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

  • c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.”

người lao động thòi vụ cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động thòi vụ cũng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Căn cứ theo quy định trên nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo mùa vụ dưới 3 tháng thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy nhân viên lao động thời vụ vẫn phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, BHXH và được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện để hưởng trợ cấp cho mình sau này.

Bạn có thể tham khảo thêm về luật lao động thời vụ hiện hành!

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...

google-site-verification=J9rGD2Ag89nLJFdd-CxRds6cC2eIFRdB0KN7FbAuGG8