Những điều cần biết về hợp đồng thời vụ 6 tháng

13/11/2020

Hợp đồng thời vụ 6 tháng là một trong những loại hợp đồng thời vụ được sử dụng phổ biến hiện nay. Vậy đây là một loại hợp đồng như thế nào và người lao động được ký loại hợp đồng thời vụ mấy lần? Mẫu hợp đồng này bao gồm những gì... cùng chúng tôi giải đáp những thắc mắc trong bài viết dưới đây nhé!

1. Hợp đồng thời vụ dưới 6 tháng là gì?

Hợp đồng lao động là hợp đồng giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động và phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện trí và không vi phạm các quy định pháp luật lao động.

 Hợp đồng thời vụ là một hợp đồng lao động xác định thời hạn và thường được giao kết về các công việc có tính chất không thường xuyên. Căn cứ Điều 15, Điều 17 và Điểm c Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì thời hạn hợp đồng phải dưới 12 tháng.

hợp đồng thời vụ 6 tháng là một loại hợp đồng xác định thời hạn

Hợp đồng thời vụ 6 tháng là một loại hợp đồng xác định thời hạn

Như đã phân tích ở trên, ta có thể hiểu hợp đồng thời vụ 6 tháng là hợp đồng lao động thời vụ giao kết giữa người sử dụng lao động và người lao động, có thời hạn 6 tháng.

2. Có thể ký hợp đồng thời vụ 6 tháng mấy lần?

Hiện nay, không có quy định pháp luật nào quy định người sử dụng lao động được giao kết hợp đồng mấy lần với người lao động.

Nếu công ty ký kết hợp đồng lao động đối với công việc thời vụ hoặc công việc nhất định dưới 12 tháng thì công ty ký hợp đồng lao động với thời hạn 6 tháng là đúng quy định pháp luật.

hợp đồng lao động thời vụ 6 tháng dành cho những ai có nhu cầu làm việc ngắn hạn

Hợp đồng lao động thời vụ 6 tháng dành cho những ai có nhu cầu làm việc ngắn hạn

Tuy nhiên, nếu người sử dụng dụng lao động cố tình ký hợp đồng thời vụ 6 tháng cho những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục trong thời gian hơn 12 tháng thì người đó có thể bị phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013

Tham khảo về hợp đồng lao động dưới 3 tháng!

3. Mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng

Dưới đây là mẫu hợp đồng thời vụ 6 tháng bạn có thể cùng tham khảo nhé:

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ 6 THÁNG

Số: ……………/HĐLĐTV

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà:

Quốc tịch: Việt Nam.

Chức vụ:

Đại diện cho công ty:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số tài khoản:

Và một bên là Ông/Bà: 

Quốc tịch: Việt Nam.

Sinh ngày …… tháng …… năm …… tại ……

Địa chỉ thường trú: 

Số CMND: ………………. cấp ngày …… tháng …….. năm ……… Tại ……

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng 

Loại hợp đồng lao động: Thời vụ 6 tháng.

Từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …. 

Địa điểm làm việc: 

Chức danh chuyên môn: 

Chức vụ (nếu có): 

Công việc phải làm: 

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời giờ làm việc:  8h/ngày 

Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1. Quyền lợi: 

a) Phương tiện đi lại làm việc: …………………………………………………

b) Mức lương chính hoặc tiền công:  …………………. đ/tháng (đã bao gồm BHXH, BHYT).

c) Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

d) Phụ cấp gồm: …………………………………………………………………

e) Được trả lương: vào các ngày … tháng …. năm …….

f) Tiền thưởng : Theo tình hình tài chính của công ty.

g) Chế độ nâng lương: Tùy theo thể hiện công việc của từng người.

h) Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết...): Mỗi tháng được nghỉ 04 ngày.

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:

k) Chế độ đào tạo: 

l) Những thoả thuận khác: 

2.Nghĩa vụ: 

a) Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

c) Bồi thường vi phạm và vật chất: 

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động 

1.Nghĩa vụ:

a) Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động. 

b) Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có). 

2. Quyền hạn:

a) Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng

b) Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng: 

Chấm dứt trong trường hợp hết hợp đồng

Chấm dứt trước khi thời hạn

Đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành 

Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động. 

Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng... năm... Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này. 

Hợp đồng này làm tại …………………………….. ngày …… tháng …… năm 

Người lao động

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bạn có thể xem thêm bài viết về cung ứng lao động thời cụ tại Bắc Ninh!

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin vui lòng liên hệ Hotline:

0936 551 669

Trân trọng cảm ơn và hợp tác.

Chia sẻ:

 

Đang xử lý...

google-site-verification=J9rGD2Ag89nLJFdd-CxRds6cC2eIFRdB0KN7FbAuGG8